Přejít na:

Závěrečné vysokoškolské práce jsou komplexní dokumenty, při jejichž přípravě lze s výhodou využít LaTeX, který umožňuje snadno vkládat tabulky, diagramy a ilustrace pomocí plovoucích prostředí a automaticky generovat bibliografii, rejstřík nebo glosář. Při přípravě prezentace k obhajobě pak lze části závěrečné práce znovu použít s pomocí LaTeXové třídy beamer.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Sazba závěrečných prací

Při přípravě závěrečné práce můžeme použít standardní LaTeXové třídy report nebo book, případně jejich obdoby scrreprtscrbook z balíčku KOMA-Script, které ctí evropské typografické konvence. V takovém případě však musíme ručně zajistit, že práce bude ctít veškeré formální náležitosti, které předepisuje příslušná fakulta, oddělení nebo ústav. Formální náležitosti závěrečných prací připravovaných na Fakultě informatiky naleznete v tomto dokumentu (rozcestník Vypracování a odevzdání práce | Závěr studia | Studenti). V případě jiných fakult, ústavů a oddělení konzultujte bakalářskou diplomovou práci Marie Staré (z roku 2015), nebo bakalářskou práci Terezy Vrabcové (z roku 2021).

Vždy je důležité znát formální náležitosti závěrečných prací, ale s jejich splněním může výrazně napomoci šablona, která je pro přípravu závěrečných prací přímo určená. Na Masarykově univerzitě k tomuto účelu slouží LaTeXová třída fithesis, která na základě zadaných informací automaticky vysází povinné části závěrečné práce, čímž autorovi umožňuje soustředit se výhradně na obsah práce. Přírodovědecká fakulta pak poskytuje LaTeXovou šablonu sci.muni.thesis, kterou je možné použít při přípravě závěrečné práce na Přírodovědecké fakultě.

Pro seznámení s třídou fithesis si z galerie služby Overleaf otevřete ukázkový dokument pro příslušnou fakultu.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Sazba prezentací

Kromě programů, jako je Microsoft PowerPoint nebo LibreOffice Impress, je možné pro přípravu prezentací použít také LaTeXovou třídu beamer. To je výhodné, pokud připravujeme prezentaci na základě existujícího LaTeXového dokumentu. Pro základní seznámení s třídou beamer si vysázejte ukázkový dokument bez-temat.tex (dostupný také na službě Overleaf): pdflatex bez-temat.tex
pdflatex bez-temat.tex

Stejně tak můžeme postupovat opačně a ze zdrojového kódu beamer prezentace připravit článek. K tomuto účelu slouží balíček beamerarticle, který po uvedení v preambuli a změně třídy dokumentu na article vysází prezentaci jako článek. Pro vyzkoušení konverze si vysázejte ukázkové dokumenty jako-clanek.tex (dostupný také na službě Overleaf) a jako-bp.tex (dostupný také na službě Overleaf): pdflatex jako-clanek.tex
pdflatex jako-clanek.tex
pdflatex jako-bp.tex
pdflatex jako-bp.tex
Více informací naleznete v sekci 21.2 manuálu balíčku beamer.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Úprava vzhledu dokumentů třídy beamer

Pro úpravy vzhledu prezentace slouží témata. Témata mohou nastavovat barvy, fonty, vzhled navigačních prvků na okrajích slajdů a vzhled strukturních prvků uvnitř slajdů. Tato témata lze vzájemně kombinovat, nebo je možné načíst některou z předvolených kombinací. Seznam dostupných témat je dostupný v patnácté kapitole manuálu balíčku beamer, na poslední straně beamer appearance cheat sheetu nebo ve webové galerii. Pro základní ukázku témat si vysázejte ukázkový dokument s-tematy.tex (dostupný také na službě Overleaf): pdflatex s-tematy.tex
pdflatex s-tematy.tex

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Téma mubeamer

Pro přípravu prezentací podle jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity slouží téma mubeamer. Pro seznámení si z galerie služby Overleaf otevřete ukázkový dokument pro příslušnou fakultu.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Praktické úkoly k procvičení

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky