Přejít na:

Obrázky, bitmapové i vektorové, jsou běžnou součástí dokumentů. Moderní TeXové kompilátory podporují přímé vkládání některých nejběžnějších formátů obrázků. Pomocí LaTeXu můžete vytvářet vektorové obrázky obsahující i texty nebo matematické výrazy sázené TeXem.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Vkládání obrázků

Pro snadné vložení obrázku do dokumentu ve formátu LaTeX můžeme použít LaTeXový balíček graphicx. Při vkládání si přitom musíme dávat pozor na (ne)podporu různých formátů kompilátory TeXu.

Tip: Pro umístění obrázků do dokumentů můžete využít také tzv. plovoucí prostředí, které usnadňuje zlom dokumentu automatickým umístěním obrázku do vhodného místa dokumentu bez ohledu na místo jeho vložení ve zdrojovém textu.

Pro vkládání obrázků TeXem doporučujeme používat tyto formáty:

Tip: Pro nástroje pro přípravu bitmapových a vektorových obrázků viz WYSIWYG DTP nástroje.

Pozor, zpracování grafiky v případě sazby do DVI vyžaduje použití formátu Encapsulated PostScript pro všechny obrázky.

Tip: Pro konverzi mezi formáty můžete použít např. jednoduché nástroje pro příkazovou řádku:

  • příkaz convert z balíku ImageMagic pro konverzi mezi formáty bitmapových obrázků (JPEG, PNG, TIFF, …) a 
  • příkaz inkscape z programu Inkscape pro konverzi mezi formáty vektorových obrázků obrázků (SVG, PDF, EPS, …).

Vkládání grafiky do dokumentu si můžete snadno vyzkoušet na následujících třech souborech (dostupných také na službě Overleaf):

Tip: Povšimněte si prosím, že parametr makra \includegraphics se jménem souboru neobsahuje příponu – použitý TeXový kompilátor si pak sám zvolí formát, který umí zpracovat (pokud je v daném adresáři dostupný).

Postup překladu je obvyklý: pdflatex obrazky.tex
pdflatex obrazky.tex
Dvojnásobný překlad je nutný k vyřešení křížových odkazů na obrázek z textu dokumentu.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

LaTeX

Formát LaTeX obsahuje vestavěnou podporu pro kreslení vektorových obrázků pomocí prostředí picture bez využití externích programů. Toto je pohodlné, ale přináší s sebou mnohá omezení v typu tvarů, které lze TeXem vykreslit. Ukázku použití prostředí picture pro vytvoření jednoduchého obrázku naleznete v TeXovém dokumentu latex-picture.tex (dostupném také na službě Overleaf): pdflatex latex-picture.tex

Kvůli omezením TeXu vznikl balíček PGF, který využívá rozšířené možnosti moderních vykreslovacích driverů, jako jsou dvips a pdfTeX. Balíček TikZ pak poskytuje vysokoúrovňovou syntax pro pohodlnou přípravu vektorových obrázků přímo v LaTeXu a dalších formátech. Ukázku použití balíčku TikZ pro vytvoření jednoduchého obrázku naleznete v TeXovém dokumentu latex-tikz.tex (dostupném také na službě Overleaf): pdflatex latex-tikz.tex

Tip: Síla balíčku Tikz spočívá mimo jiné v ekosystému rozšířujících balíčků, které vám umožňují snadno kreslit Ganntovy diagramy, kvantové obvody nebo 🦆 gumové kachničky.

Inspirací vám může být také galerie obrázků vytvořených balíčkem TikZ a série tutoriálů od služby Overleaf.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Praktické úkoly k procvičení

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky