Přejít na:

Cílem cvičení k předmětu PB029 je prakticky si vyzkoušet nástroje a postupy probírané na přednáškách a práci na zápočtových dokumentech. Hlavní výhodou je přítomnost cvičícího, který se vám bude v maximální možné míře snažit pomoci s problémy, na které přitom narazíte. Maximálně této možnosti využijte, nebojte se ptát a konzultovat potíže, se kterými se v rámci PB029 setkáte!

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Poznámky k organizaci předmětu a cvičení

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Metody hodnocení

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky