Přejít na:

Při přípravě rozsáhlejších dokumentů se často dostaneme do situace, kdy potřebujeme sloučit více dokumentů do jednoho výstupu. Ukážeme si, jak slučovat TeXové a PDF dokumenty.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Vkládání souborů do TeXových dokumentů

Pro vložení obsahu souboru do TeXového dokumentu slouží TeXová primitiva \input. Její využití je velmi vhodné zvláště při sazbě rozsáhlých dokumentů, které má smysl rozdělit do množství menších souborů. Dokument input.tex pomocí primitiva \input tvoří dokument, který integruje obsah souborů cast1.texcast2.tex. Všechny tři soubory jsou dostupné také na službě Overleaf.

Při přípravě rozsáhlejších dokumentů lze také použít LaTeXové makro \include, které funguje podobně jako \input, ale pro každý vkládaný soubor vytváří samostatný pomocný .aux soubor, na jehož konec si poznačí stav číselníků stránek, kapitol, sekcí atd. na konci vkládaného souboru. Následně pak můžeme pomocí makra \includeonly vybírat ty soubory, které se do výsledného souboru skutečně vloží, ale díky informacím v pomocných souborech dojde k zachování číslování stránek, kapitol, sekcí apod.

Dokument include.tex pomocí příkazu \include tvoří dokument, který integruje obsah souborů kapitola1.texkapitola2.tex. Všechny tři soubory jsou dostupné také na službě Overleaf. Po vysázení dokumentu include.tex si zkuste odkomentovat různá volání makra \includeonly v hlavičce dokumentu a všimněte si, že ačkoliv nedochází k přesazbě celého dokumentu, stránkování a čísla kapitol zůstávají zachovaná.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Manipulace s PDF dokumenty

Při překladu dokumentu pdfTeXem/XeTeXem/LuaTeXem do PDF můžete do dokumentu snadno vložit obsah existujícího PDF dokumentu. Této možnosti se dá využít ke spojování PDF dokumentů do jediného výsledného dokumentu s možností přidání dalšího obsahu generovaného TeXem.

Obzvláště užitečná může tato možnost být při spojování TeXem sázených dokumentů od více autorů (sborník článků apod.), nebo obecně TeXovaných dokumentů používajících vzájemně konfliktní značkování (životopis a průvodní dopis apod.) – dokumenty je možné přeložit odděleně a výsledné dokumenty spojit na úrovni výsledných PDF.

Pro pohodlné vkládání PDF dokumentů TeXem můžeme použít LaTeXový balíček pdfpages. Dokument pdfpages.tex (dostupný také na službě Overleaf) pomocí tohoto balíčku tvoří dokument, který integruje obsah souboru sample2e.pdf s dalším obsahem zapsaným přímo ve zdrojovém textu pdfpages.tex.

Podrobné informace o možnostech balíčku pdfpages si můžete prohlédnout v dokumentaci balíčku: texdoc pdfpages

Tip: Pro jednoduchou manipulaci s PDF soubory (spojování, rozdělování, [de]komprese, [de]šifrování, …) je možné použít také nástroj pro příkazovou řádku pdftk nebo grafický nástroj PDFsam.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Praktické úkoly k procvičení

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky